SAA A1-A6 Nederland

In opdracht van consortium SAAone en Rijkswaterstaat produceert en levert Spanbeton de prefab liggers voor de 2de Hollandse Brug bij Muiden in Nederland.

Klant:
SAAone & Rijkswaterstaat

Project:
SAA - A1-A6 Nederland

Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de snelwegen op het traject Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) in Nederland. Met deze verbreding wordt de doorstroom, de reistijd en de leefbaarheid op dit traject verbeterd.
Consortium SAAone realiseert het deeltraject A1-A6 Diemen-Almere.

Kennispartner in project
Spanbeton is in een vroegtijdig stadium als kennispartner bij het deelproject A1-A6 betrokken. In nauwe samenwerking is een optimaal prefab ontwerp gerealiseerd en is met name de montagekennis van Spanbeton benut. Voor de bouw van de 2de Hollandse Brug monteerde Spanbeton in januari het eerste deel van de prefab liggers en in april het tweede deel. Het transport vond plaats over water.