Natuurbruggen Laarderhoogt

In opdracht van Strukton Infratechnieken en Rijkswaterstaat werkte Spanbeton mee aan de realisatie van een tweetal natuurbruggen in Laren.

Klant:
Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland & Strukton Infratechnieken

Project:
Natuurbruggen Laarderhoogt