Citadelbrug (Zaligebrug) Nijmegen

Een brug zonder visueel begin en eindpunt slingert avontuurlijk naar de overkant.

Klant:
i-Lent (Combinatie Dura Vermeer/Ploegam V.O.F.)

Project:
Ruimte voor de Waal - Citadelbrug

Door wereldwijde klimaatverandering en verstedelijking krijgen Nederlandse rivieren steeds meer water te verwerken. Om overstromingen te voorkomen is het Rijk gestart met het landelijke project ‘Ruimte voor de Rivier’. Het programma 'Ruimte voor de Waal' valt hieronder.
De Waal bij Nijmegen maakt een scherpe bocht en vernauwt zich hier in de vorm van een flessenhals. Het risico op overstroming is hierdoor aanwezig en maatregelen zijn noodzakelijk.
De dijk bij Nijmegen-Lent is 350 meter landinwaarts verlegd waardoor er ruimte kwam om een nevengeul voor de Waal aan te leggen. Deze nevengeul biedt bij hoogwater extra capaciteit voor de waterafvoer, zodat minder opstuwing optreedt.

De Citadelbrug (Zaligebrug) verbindt het gecreëerde eiland Veur-Lent met de noordelijke Waaloever na de realisatie van de dijkverlegging. De brug is bestemd voor voetgangers en fietsers en evt. licht locatieverkeer.
De 200 meter lange brug is vormgegeven als onderdeel van de padenstructuur in de uiterwaarde – een brug zonder visueel begin en eindpunt slingert avontuurlijk naar de overkant, in hoogte verlopend om voldoende doorvaartruimte te bieden in het midden van de nevengeul.

De in totaal 7 brugdekken zijn ieder samengesteld uit 2 hoofdliggers met onderlinge dwarsverbindingen waarop in dwarsrichting betonnen “planken” zijn gelegd. Ook de pijlerconstructies zijn geheel geprefabriceerd.
Spanbeton heeft de 14 hoofdliggers voor het draagsysteem ontwikkeld en in het werk geinstalleerd. Iedere ligger is uniek. De liggers zijn ca 30 m. lang en hebben een rechthoekige doorsnede.

Doordat de brug in de uiterwaarde ligt zal deze een aantal dagen per jaar gedeeltelijk onder water staan. (Bron en foto's: NEXTArchitects)