Verklaring CO2-Emissie 2015 online

DNV GL Business Assurance B.V. heeft in opdracht van Spanbeton de CO2-emissie inventarissen van 2015 geverifieerd.

DNV GL Business Assurance B.V. heeft in opdracht van Spanbeton de Carbon Footprint van Spanbeton over het jaar 2015 laten controleren. Daaruit is gebleken dat Spanbeton voldoet aan de eisen gegeven in de CO2 Prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

Met de CO2 Carbon Footprint wil Spanbeton inzichtelijk maken hoeveel CO2 het bedrijf uitstoot. Spanbeton blijft actief werken aan de verduurzaming van het bedrijf en de betonketen in het geheel.

Ga naar onze Download-pagina voor het certificaat.

Terug naar het nieuwsoverzicht