Spanbeton sponsort bouw Oeverzwaluwwand Golfclub Zeegersloot Alphen a/d Rijn

Spanbeton leverde betonnen ‘legoblokken’ en speciaal gemaakte pasblokken, een bijproduct van overtallig beton bij de productie van voorgespannen brugliggers, voor de bouw van een Oeverzwaluwwand op het terrein van Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn.

Op initiatief van golfer Jan Bouwhuis en met hulp van Stef Strik, leider van de vogelwerkgroep IVN te Alphen aan den Rijn, is er op het terrein van golfclub Zeegersloot te Alphen aan den Rijn een oeverzwaluwwand gebouwd. Een voordeel voor de oeverzwaluw, want natuurlijke broedplaatsen verdwijnen langzaam maar zeker uit het landschap én een voordeel voor de golfclub; de oeverzwaluw voedt zich met muggen en insecten en kan een wapen zijn tegen kraaien en eksters, elk hinderlijk voor de golfers en de baan van de golfclub.

Diverse lokale bedrijven werkten belangeloos samen om de bouw van de wand tot uitvoering te brengen.

De oeverzwaluwwand is opgebouwd op de Griendbaan aan de noordkant van de Zegerbaan. De oeverzwaluw is gedurende de broedtijd een beschermde vogel die van nature in steile wanden broedt, zoals de oevers van rivieren en beken. Door het verdwijnen van de natuurlijke beddingen nemen de broedmogelijkheden voor de vogel af. Een kunstmatig aangelegde oeverzwaluwwand helpt de zwaluw aan nieuwe broedmogelijkheden.
Voor de bouw van de zwaluwwand leverde Spanbeton verschillende zogenaamde ‘legoblokken’ van 160x80x40 centimeter en speciaal gemaakte pasblokken; deze blokken zijn een bijproduct van overtallig beton bij de productie van voorgespannen brugliggers. Omdat de oeverzwaluw in tunnels van 10 cm tot 1 meter broedt die hij uitgraaft in kale, lemige stijlwanden, maakten wij ruim 100 gaten in de blokken waarin de vogels kunnen nestelen.

Voor het vervoer van de blokken wilde transportbedrijf (en buurman van Spanbeton), van der Meijden zorgdragen en de bouw en uitvoering op de golfclub is uitgevoerd door loonbedrijf J.M. van Vliet B.V. uit Ter Aar.

Het leggen van de fundering van betonpuingranulaat, eveneens geleverd door Spanbeton, het plaatsen van de betonblokken, de levering en het aanbrengen van het speciale Wieringer vlaakzand en het aanbrengen van 70 m3 vulgrond bracht de ongedekte kosten op +/- € 4.500. Dit geld is bijeengebracht door giften van leden van Zeegersloot, sponsoring van Loonbedrijf van Vliet, Vogelbescherming Nederland en KapBrains, een bedrijf dat administratieve ondersteuning biedt voor MKB-ers.

Terug naar het nieuwsoverzicht