Spanbeton CE-Prestatieverklaring online

Vanaf 1 juli 2013 is de Europese Verordening Bouwproducten (CPR) van kracht gegaan.

Dit is de opvolger van de Richtlijn Bouwproducten (CPD, de huidige CE) . Het doel van de CPR (en van de CPD) is het op de markt kunnen brengen van producten zonder handelsbelemmeringen.
Een van de belangrijkste eisen van de CPR is dat er voor producten die met een CE-markering op de markt worden gebracht, er een Prestatieverklaring (Declaration of Performance - DoP) is opgesteld welke aan de afnemer(s) ter beschikking wordt gesteld.

Spanbeton's Prestatieverklaringen voor Brugelementen en Balken en Kolommen zijn online te downloaden, zowel in Nederlands als in Engels.

Terug naar het nieuwsoverzicht