Samenwerking Spanbeton en Betonson Elementen

Spanbeton en Betonson Elementen hebben besloten gezamenlijk te gaan opereren in de civiele markt en richten zich hierbij primair op het aanbieden van prefab brugoplossingen en de levering van prefab railproducten. De nieuwe onderneming zal opereren vanuit de productielocatie van Spanbeton in Koudekerk aan den Rijn. De productielocatie van Betonson in Son zal worden gesloten.

De markt heeft zich het afgelopen jaar negatief ontwikkeld. Gezien de stand van de overheidsfinanciën en de economische ontwikkelingen mag verwacht worden dat de marktsituatie zich de komende jaren niet positief zal ontwikkelen.
De ontstane situatie dwingt Spanbeton en Betonson kritisch te kijken naar de toekomst om blijvend een toonaangevende rol te kunnen spelen. De nieuwe onderneming zal zich gaan richten op intensieve samenwerking met haar klanten met als doel te komen tot innovatieve, efficiënte oplossingen en een optimale beheersing van het bouwproces. Door bundeling van kennis en kunde van beide kwalitatief hoogwaardige organisaties kan hieraan optimaal tegemoet worden gekomen. Daarnaast zal de nieuwe organisatie door schaalvoordelen in toenemende mate in staat te zijn haar klanten te ondersteunen om succesvol te zijn. De nieuwe onderneming zal opereren onder de naam Spanbeton.

Met deze stap treden Betonson en Spanbeton de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Voor vragen kunt u zich richten tot:
Betonson BV – de heer P. Buitendijk
Spanbeton BV – de heer L. Teunissen

Terug naar het nieuwsoverzicht