Maatregelen en bereikbaarheid Spanbeton (coronavirus)

Het coronavirus heeft ook in Nederland steeds meer invloed op de manier waarop wij leven en werken. Ook Spanbeton heeft een aantal maatregelen in gang gezet om verdere verspreiding van het virus te beperken en onze dienstverlening te borgen.

Vanuit Spanbeton en ons moederbedrijf Consolis is een COVID-19 team aangesteld dat nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten houdt en daarop steeds onze gedragsregels aanpast. Voor Spanbeton geldt dat wij verder de officiële richtlijnen van het kabinet en het RIVM volgen.

Bereikbaarheid

Veel Spanbeton Medewerkers werken waar mogelijk, tot vooralsnog 6 april 2020 vanuit huis. Ons streven is om onze bereikbaarheid op een goed niveau te houden. Uw contactpersonen op onze afdelingen zoals Verkoop-binnen, Tekenkamer, Planning/Expeditie kunt u via de bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen blijven benaderen.

Ook onze Verkoop buitendienst zal gedurende deze periode de werkzaamheden vanuit huis verrichten. Ze zijn gewoon bereikbaar maar zullen geen externe bezoeken afleggen.

Onze Technische buitendienst zal in beginsel geen bouwplaatsen bezoeken. Bij eventuele calamiteiten zal in goed overleg worden bekeken hoe te handelen. Vanzelfsprekend met het uitgangspunt om uw en onze veiligheid te waarborgen door het hanteren van de maximale voorzorgsmaatregelen.

Voor het beantwoorden van bijvoorbeeld technische vragen of het doornemen van tekenwerk kunt u hen gewoon telefonisch of per e-mail blijven benaderen.

Productie en leveringen

Vooralsnog zijn wij in staat om normaal te produceren en te leveren.

Onze collega’s die in de fabrieken werkzaam zijn, werken in shifts met in achtneming van alle geadviseerde preventieve maatregelen. Wij hebben op dit moment voldoende materialen beschikbaar voor een redelijke periode van ongehinderde voortgang. Onze toeleveranciers melden op dit moment nog geen grote verstoringen.

Vanuit risico op virusverspreiding beperken onze chauffeurs hun fysieke contacten met onze medewerkers en personeel op bouwplaatsen tot een absoluut minimum om daarmee de kans op verstoring van het logistieke proces zo klein als mogelijk te houden

We leven echter in een onzekere tijd, mochten zich onverhoopt toch omstandigheden aandienen die verstoring van uw leveranties tot gevolg kunnen hebben dan zullen wij u hierover informeren.

Bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten

Spanbeton heeft besloten dat er tot nader order geen bedrijfsbezoeken en groepsontvangsten bij Spanbeton zullen plaatsvinden. Ook zullen wij geen externe bijeenkomsten bezoeken.

 

We houden nauwlettend toezicht op alle nieuwe maatregelen die door de autoriteiten nog kunnen worden genomen en we zijn vastbesloten deze na te leven door onze activiteiten te allen tijde daaraan aan te passen. Neem voor vragen contact op met uw gebruikelijke contactpersoon.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht