Spanbeton hard aan de slag met Green Deal Concreet 1.0

Met de Green Deal Beton hebben bedrijven in de betonketen afspraken gemaakt met de Rijksoverheid over verduurzaming van de betonketen. Het lange termijndoel is om in 2050 een 100% duurzame betonketen te hebben.

Ook Spanbeton en zuster bedrijf VBI tekenden de overeenkomst om toe te groeien naar een economie waarin duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Groei die niet ten koste gaat van het milieu, maar rekening houdt met de leefomgeving en behoeften van volgende generaties.

Wij voelen ons betrokken in de gehele keten, van grondstoffen via productie naar toepassing. Alle benodigde kwaliteitstappen worden waar nodig als vanzelfsprekend genomen en geborgd.
De komende tijd zal Spanbeton blijven werken aan het verduurzamen van onze werkzaamheden en het verduurzamen van de gehele betonketen in het algemeen.

Terug naar het nieuwsoverzicht