Consolis Spanbeton levert voorgespannen prefab liggers voor project buitenring Parkstad Limburg

Oplevering innovatief turboverkeersplein boven A76 anderhalf jaar eerder dan gepland bij één van de grootste infrastructurele projecten in Limburg

Eén van de grote infrastructurele werken waaraan de provincie werkt, is de buitenring rondom de stadregio Parkstad in Limburg. Dit project omvat een 26 kilometer lange weg met een uitgebreide civiele scope die uit 39 kunstwerken en ruim 5,5 kilometer geluidsschermen bestaat. Consolis Spanbeton uit Koudekerk aan den Rijn leverde hiervoor de prefab liggers voor de kunstwerken, waarbij de pijlerbalken inwendig zijn geformeerd met natteknoopconstructies. Per 30 september wordt het turboverkeersplein voor de aansluiting met de A76 in gebruik genomen, waarvoor Consolis Spanbeton eveneens de liggers prefabriceerde. De oplevering van dit verkeersplein is anderhalf jaar eerder dan gepland. Op zondag 1 september jl. is de buitenring officieus geopend en wordt eind september in gebruik genomen.

De nieuwe buitenring rondom Parkstad Limburg is bedoeld om de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Beekdaelen beter aan te laten sluiten met nationale en internationale wegen. Daarnaast zorgt deze weg voor een ontlasting van de verschillende kernen die eerder veel last hadden van doorgaand verkeer. Daardoor ontstaat er een verbetering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Na een lange procedureslag en schorsing van het Provinciaal Inpassingsplan, startte dit omvangrijke infrastructurele project in 2014 vooruitlopend op een definitieve goedkeuring door de Raad van State met het aanleggen van twee wegvakken. In maart 2015 volgde het besluit van de Raad van State dat de gehele buitenring mocht worden aangelegd. Provincie Limburg gaf het consortium VOF BPL, een combinatie van BESIX Nederland, Boskalis en Rasenberg Infra (nu Strukton) de opdracht om 26 kilometer wegdek, 25 geluidswallen en 43 kunstwerken te realiseren, waarvan 3 spoorwegviaducten. Voor de bouwcombinatie BPL heeft Pieters Bouwtechniek samen met ingenieursbureau ipv Delft de infrastructurele kunstwerken ontworpen en berekend, de spoorviaducten zijn berekend door Wagemaker. Dit zijn bruggen, viaducten, tunnels en een ecoduct die het verkeer van auto’s, fietsers, voetgangers en fauna ongelijkvloers kruisen.

Marco Luijten is projectmanager Buitenring Parkstad Limburg en daarnaast verantwoordelijk voor de uitvoeringsagenda railprojecten bij Provincie Limburg. “Voor de provincie Limburg is dit één van de grootste infraprojecten geweest”, zegt Luijten. Het project wordt uitgevoerd onder een UAV-GC-contract, waarbij het consortium VOF BPL veel vrijheid heeft in het maken van een ontwerp en zelf kan bepalen hoe de weg gebouwd zal worden. De provincie heeft vooral een voorbereidende en toetsende rol hierin. De drie spoorwegviaducten zijn in opdracht van ProRail eveneens door het consortium samen met Consolis Spanbeton uitgevoerd. Luijten vindt dat bij dit soort grote infraprojecten de risico’s niet alleen door de aannemers gedragen moeten worden. “Provincie Limburg nam met name de verantwoording bij de ruimtelijke procedures, zoals grondaankoop, het waardevrij maken van het tracé en bij het communiceren naar de omgeving. Kortom zaken die minder met de techniek te maken hebben. Het consortium houdt zich vooral met de bouwtechniek bezig”, zegt Luijten. Daarnaast heeft het consortium de vergunningen bij de gemeentes aangevraagd, waarbij de provincie een sterk adviserende en sturende rol heeft gespeeld, zodat dit proces soepel verliep. “Deze samenwerking werkt buitengewoon goed, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het is plezierig werken als je voortdurend bij elkaar in de keuken kunt kijken en kunt meedenken om zo het beste voor het project te bereiken. Uiteraard blijft iedereen wel acteren vanuit zijn of haar verantwoordelijkheid”, vertelt Luijten. “Daarmee is de realisatie van de kunstwerken snel, soepel en zonder ongevallen verlopen.” Innovatief noemt Luijten de rotonde met twee kunstwerken die uit vier overspanningen bestaat met een middensteunpunt, die boven de A76 is gebouwd. “Dat was een knap staaltje van bouwtechniek met een fraaie, ronde afwerking, dat veel lof verdient”, zegt Luijten.

Dominique de Pré is als hoofd werkvoorbereiding van BPL Beton betrokken bij de realisatie van de kunstwerken van het project buitenring Parkstad. Hij vertelt dat Consolis Spanbeton zorgde voor het ontwerp, de engineering en levering van prefab liggers voor 32 kunstwerken van de buitenring. Daarnaast leverde Consolis Spanbeton de liggers van een kunstwerk over spoor en een faunapassage langs het spoor, die BPL Beton in opdracht van ProRail heeft gebouwd. “BPL Beton heeft de kunstwerken op de juiste locatie in het werk gezet. Het ontwerp van de kunstwerken is gebaseerd op architectonische uitgangspunten van de provincie Limburg. “Geen kunstwerk is hetzelfde, maar de kunstwerken zijn wel ingedeeld in vormfamilies die duidelijk overeenkomen”, zegt De Pré. De constructie van de brugdekken bestaat uit prefab volstort- en railbalkliggers die via een natte knoop op ovale middenpijlers worden gelegd. “Een natte knoop is een in het werk gestorte strook, die een doorgaand dek mogelijk maakt zonder een zichtbare onderslagbalk”, legt De Pré uit. “De kwaliteit van Consolis Spanbeton is dat zij voorgespannen prefab betonnen liggers kunnen leveren waarmee wij kostenefficiënt en in een kort tijdsbestek, namelijk minder dan een maand, een kunstwerk met een heel lage constructiehoogte van circa 80 tot 100 cm kunnen bouwen. Het aanbrengen van een druklaag kost hierdoor aanzienlijk minder werk, dan wanneer je een dek in het werk moet maken, dat eerst bekist, gevlochten en gestort moet worden. Dit gaat minstens twee maanden duren”, zegt De Pré. Twee kunstwerken zijn over de A76 gebouwd. “Gedurende de nacht werd de weg afgesloten om de liggers te plaatsen en overdag was de weg weer toegankelijk voor het verkeer. “Prettig aan Spanbeton is dat zij exact weten hoe de kunstwerken gebouwd moeten worden in deze situatie. Zij leverden de juiste technische input, bijvoorbeeld over het verloop van de krachtwerking, aan de ontwerpers van BPL Beton om het totale kunstwerk te berekenen”, zegt De Pré.

Frank de Gilde, verkoopleider bij Consolis Spanbeton, vertelt dat zij het voorlopige ontwerp van de kunstwerken ombouwden naar het definitieve ontwerp. “In het voorlopige ontwerp waren de meeste kunstwerken voorzien van geprefabriceerde railliggers met een druklaag”, zegt De Gilde. “In het definitieve ontwerp zijn de meeste kunstwerken met geprefabriceerde volstortliggers in een integraalconstructie gerealiseerd.” Deze wijziging had met het beeldkwaliteitsplan te maken dat niet toestond om pijlerbalken op de plaats van de tussensteunpunten onder het dek uit te laten steken. De pijlerbalk moest inwendig geformeerd worden met een natteknoopconstructie, die automatisch naar een integraalconstructie van de tussensteunpunten leidt. “Bijzonder aan deze constructie zonder zichtbare pijlerbalk in het middensteunpunt, is dat deze in Nederland nog weinig in combinatie met prefab liggers werd uitgevoerd. Nu zie je deze constructie vaker in ontwerpen verschijnen.”, zegt De Gilde. Een bijzonder kunstwerk in het project buitenring Parkstad vindt De Gilde het turboverkeersplein boven de A76. “Hiervoor hebben we echt alles uit de kast gehaald.” Consolis Spanbeton prefabriceerde zoveel mogelijk liggers die tijdig naar de bouwplaats zijn getransporteerd. Een snelle opbouw van de rotonde was nodig om zo min mogelijk het verkeer op de A76 te hinderen tijdens de afbouwwerkzaamheden. “Door de ronde vorm van de rotonde waren bolle randliggers aan de buitenkant nodig en holle randliggers aan de binnenkant”, legt De Gilde uit. “Vanwege de kleine straal van de rotonde waren de liggers meer dan vijf meter breed, wat het transport van onze fabriekshal in Koudekerk aan de Rijn naar de bouwlocatie in Nuth behoorlijk ingewikkeld maakte. Met name het vervoer over de N11 met een spoorwegovergang met minimale breedte, was spannend”, zegt De Gilde. Voor de montage van dit kunstwerk, dat ’s-nachts werd uitgevoerd, heeft Consolis Spanbeton het zwaarste materieel ingezet, namelijk 700 tons mobiele kranen. “Spanbeton prefabriceert vaak grote liggers, maar deze breedte is vrij uniek. Dat maakt het prefabriceren, het vervoeren én het leggen van deze liggers tot een zeer bijzondere klus.”, aldus De Gilde.

Op zondag 1 september jl. is de buitenring door onder het toeziend oog van 3500 mensen officieel door gouverneur Bovens, verantwoordelijk gedeputeerde Mackus, HID Zuid Nederland van Rijkswaterstaat mevrouw Beuting, de vertegenwoordiger van de regio Parkstad wethouder Claassens en alle burgemeesters van de betrokken gemeenten geopend. Een periode van circa vijftien jaar voorbereiding en bouwen van deze weg is hiermee feestelijk afgesloten.

Terug naar het nieuwsoverzicht