Missie Spanbeton

Spanbeton maakt met en voor haar klanten het bouwproces winstgevend, beheerst en veilig!

Met en voor klanten
Door transparant en op het juiste moment samen te werken in projecten kan de economisch meest voordelige oplossing worden gecreëerd. Het gaat hierbij om de “best for project” oplossing, waarbij naar de gehele constructie en de uitvoering hiervan wordt gekeken. Duurzame klantrelaties, gebaseerd op vertrouwen, zijn hierbij een voorwaarde.

Het bouwproces
Bouwen is assembleren. De werkzaamheden op de bouwplaats moeten zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden. Met deze benadering wordt gezorgd voor een zorgeloze, snelle, veilige en efficiënte uitvoering.

Winstgevend, beheerst en veilig
Kwaliteit van producten en diensten zijn een voorwaarde voor een goede beheersing van het bouwproces. Continue ontwikkeling van kennis en kunde is hierbij van doorslaggevend belang. Spanbeton investeert in mensen en middelen om het proces en product steeds verder te ontwikkelen en meerwaarde te creëren voor haar klanten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Alle activiteiten van Spanbeton hebben een impact op onze omgeving en de mensen binnen en buiten de organisatie. Het is van belang dat wij ons bewust zijn van deze impact. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door een goede balans tussen mens, milieu en winstgevendheid de continuïteit van Spanbeton op de lange termijn is gewaarborgd.

Onze waarden geven richting aan onze acties en beschrijven hoe wij ons willen gedragen.

  • Betrouwbaar
  • Ondernemend
  • Creatief
  • Dienstbaar
  • Excellent