Privacy Statement Spanbeton

Spanbeton respecteert uw privacy. Deze website heeft enkel tot doel om u te informeren over ons bedrijf en onze producten en om u te helpen onze producten en oplossingen succesvol toe te passen. Verzamelen van privacygevoelige gegevens is geen doel op zichzelf maar soms onvermijdelijk. In deze privacyverklaring leggen wij u uit wat wij met via onze website verkregen gegevens doen.

Website spanbeton.be
Onze website is, net als bijna alle websites, gelinked aan Google Analytics. Dit programma verzamelt algemene informatie over bezoekers aan onze website, hoeveel mensen onze website hebben bezocht, welke pagina’s zijn bezocht, hoe vaak elke pagina is bekeken en hoelang bezoekers op een pagina bleven. Deze vorm van analyse geeft ons inzicht in hoe wij onze website kunnen verbeteren en hoe wij uw bezoekerservaring en gebruik van de website kunnen optimaliseren. De analyse van deze data vindt plaats op een hoger aggregatieniveau. Het is dus niet herleidbaar naar een individuele gebruiker.

Contactformulieren op spanbeton.be
Onze website biedt twee mogelijkheden om ons via een contactformulier te benaderen. In deze formulieren vragen wij om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CMS (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden alleen per e-mail verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn. Zo komt een contactaanvraag betreffende ons productportfolio alleen aan bij de afdeling Verkoop. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van Spanbeton hebben bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd. Alle medewerkers van Spanbeton gebruiken authenticatie om in te loggen.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Solliciteren via onze website
Onze website biedt de mogelijkheid online te solliciteren. De gegevens die u hierbij verstuurt, contactgegevens en CV, worden alleen verzonden naar de afdeling waarvoor de gegevens relevant zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waartoe het dient, contact n.a.v. van een sollicitatie.
Spanbeton houdt persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatie 4 weken in portfolio, alle gegevens worden na 4 weken verwijderd.

Contact
Voor eventuele vragen of opmerkingen over zaken die uw privacy aangaan staan wij altijd open. Onze contactgegevens vindt u aan de onderzijde van iedere pagina op deze website.

Udates
Elke wijziging in ons Privacy Statement wordt op deze pagina gepubliceerd zodat u altijd op de hoogte bent van op welke manier wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Dit Privacy Statement is opgemaakt in mei 2018.

Disclaimer 
Spanbeton heeft getracht deze site met de grootste zorg samen te stellen. Niettemin kan het voorkomen dat informatie op deze site niet geheel juist is of onvolledig. Spanbeton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Onder informatie wordt verstaan alle informatie / software geboden op deze webpagina’s alsmede informatie / software op een website die gehyperlinked is via deze website.