MASSIEVE SAMENGESTELDE CONSTRUCTIES - SJPFLEX

Met de SJPFlex voorgespannen volstortliggers kan een massief brugdek worden samengesteld. Daarbij wordt, na het plaatsen van de liggers op het werk, een druklaag tussen en op de liggers aangebracht. De langswapening van het zo verkregen brugdek bestaat uit de voorspanwapening in de liggers. De dwarswapening bestaat uit staven betonstaal die door de sparingen in de lijven van de liggers worden aangebracht en bovenwapening die boven de liggers wordt geplaatst.